mittaus

Suoritamme sähköalan palveluita niin yksityisille kuin yrityksillekin.

Tarjoamme:

LAKISÄÄTEISET VARMENNUS- JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

 • Varmennustarkastus edellytetään paritaloa suuremmille asuinrakennuksien sähkölaitteistoille ja muille pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistoille (esim. liiketilat, tuotantotilat jne.). Kelpoisuustodistuksella tehdyt sähköasennukset on aina varmennustarkastettava, jollei kyse ole vähäisestä sähkötyöstä.
 • Määräaikaistarkastus edellytetään säännöllisesti muille kuin asuinrakennuksille, jos pääsulakkeiden koko on suurempi kuin 35A.

KUNTOTUTKIMUKSET JA LÄMPÖKAMERAKUVAUKSET

 • Kiinteistön tai rakennuksen haltijan pitää huolehtia sähkölaitteiston kunnossapidosta myös sellaisissa kiinteistöissä, joita määräaikaistarkastusvelvoite ei koske kuten asuinrakennukset. Asunto-osakeyhtiössä haltijaa edustaa usein hallitus ja sen puheenjohtaja. Lämpökameran avulla tehtävä kuntotutkimus selkeästi raportoituna, kertoo oleellisesti laitteiston kunnosta ja osoittaa mihin tulisi kiinnittää huomiota kunnossapidon suhteen.
 • Kuntotutkimuksien yhteydessä voimme tehdä myös arviota nykyisen laitteiston riittävyydestä tulevaisuuden tarpeisiin, sekä tehdä nykyiselle liittymälle tariffiselvitystä ja mitoituksen tarkastelua. Näillä toimenpiteillä on mahdollista saada merkittäviä säästöjä sähkölaskuun!
 • Kauttamme saat tilattua myös muita lämpökuvia haluamistasi kohteista.

MITTAUSPALVELUT

 • Käyttöönottotarkastukset tai niihin liittyvät osatyösuoritukset
 • Määräaikaistarkastuksia varten vaadittavat mittaukset
 • Sähköautojen latauslaitteiden- ja asemien mittaukset sekä toimintakokeet (Type 2)
 • Erikoistilojen mittaukset, kuten lääkintätilojen eristystilan mittaukset, eristystilan valvontalaitteiden toimintakokeet, IT-järjestelmien mittaukset ja jatkuvuusmittaukset (10A).
 • Maadoitusmittaukset
 • Konemittaukset konetesterillä (EN60204-1, EN60439-1 ja VDE701, 702)

SÄHKÖN LAATUUN JA HÄIRIÖIHIN LIITTYVÄT SELVITYKSET

 • Pätö- ja loistehot sekä vaihekulmat
 • Symmetrisyyden analysointi
 • Taajuushäiriöt
 • Jännitteenalenemat ja nopeat jännitemuutokset
 • Valaisimien välkynnät
 • Epäharmoniset yliaallot

RAKENTAJIEN JA RAKENNUTTAJIEN KONSULTOINTI SEKÄ VALVONNAT

 • Sähkösaneeraukset
 • Uudiskohteet
 • Sähköautojen latauspisteisiin ja aurinkosähköjärjestelmiin liittyvät selvitykset
 • Keskijännitelaitteistot

KÄYTÖN JOHTAJUUDET

 • Huolto- ja kunnossapito-ohjelmien laatiminen (Lakisääteinen sähkölaitteistoluokille 2 ja 3)
 • Henkilöstön käytönopastus

Edellytetään luokan 2 ja 3 sähkölaitteistoille.

ASENNUSPALVELUT

 • Teemme myös erilaisia asennustöitä. Kuntotutkimusten yhteydessä voimme hoitaa pienet korjaustyöt, jolloin asiakas saa työn kerralla valmiiksi samalta toimittajalta. Katsomme pieniksi asennustöiksi mm. yksittäiset komponenttien lisäykset tai vaihdot, remonttien sähkötyöt, laajennuksien-, mökkien-, varastojen- ja omakotitalojen sähköistys sekä sähköautojen latauslaitteiden asennus.

SÄHKÖPALONTUTKINTA

 • Sähköpalojen tutkinnalla pyritään parantamaan paloturvallisuutta, hankkimalla tietoa sähköisistä syttymissyistä.
 • Palonsyyntutkinta koostuu useista eri vaiheista, mitkä yhdistämällä saadaan kartoitettua mahdollisimman tarkasti palon syttymiseen johtaneet seikat. Tulokset tutkinnasta raportoidaan selkeästi asiakkaalle.
 • Sähköpalojen tutkintaan erikoistumisesta on myös hyötyä muilla tarkastuksilla ja kuntotutkimuksilla!

Lisätietoa tarkastuksista: Tukes

Toimipaikkoinamme Vantaa, Oulu ja Seinäjoki, joten tarvittaessa meidän kauttamme saat tarjouksen tarvitsemiisi palveluihin koko maahan. Katso tarkemmin alueellinen yhteyshenkilö Ota yhteyttä-osiosta.

palvelut

SÄHKÖTARKASTUS PETEST OY

Sähköalan palveluita koko Suomen laajuisesti
Konsultointi, käytönjohtajuudet, mittaus-  
ja tarkastuspalvelut, sekä pienehköt asennustyöt 
VANTAA - OULU - SEINÄJOKI